Eetproblematiek

Binnen de praktijk is kennis aanwezig over eetstoornissen (o.a. anorexia, boulimia, BED en Arfid). Jongeren, volwassenen en gezinnen waarbij er sprake is problematiek rondom het eten kunnen hierbij (systemische) begeleiding krijgen vanuit TPPA.

TPPA werkt o.a. samen met Diëtistenpraktijk Almelo. Dit omdat cliënten het meest kunnen profiteren van een gecombineerde behandeling, waarbij er naar het voedingspatroon en de nutriënten wordt gekeken en er tevens aandacht is voor de psychosociale begeleiding bij de eetproblematiek.

Daarnaast is mevrouw drs. Liesbeth Libbers (gespecialiseerde diëtist en psycholoog) betrokken als externe adviseur. Zij behandelt echter zelf geen cliënten binnen TPPA.

De behandeling bij TPPA kan geen vervanging zijn van een klinische opname. Cliënten met een te laag gewicht of aanvullende complexe problematiek kunnen geen behandeling binnen TPPA volgen. TPPA kent geen 24-uurs bereikbaarheid en is alleen bereikbaar op kantoordagen. Bij crisis of spoed dienen cliënten contact op te nemen met de eigen huisarts of met de spoedeisende hulp.